Välkommen Daiquiri!

14 januari 2014

Idag kom Daiquiri till vår hingstlösdrift. Han är SWB  f. 2010 e Damino, ue Acacio. Varmt välkommen till Nådhammar!

Daquiri