Rödfärgning!

juli – 4 augusti 2014

Alla stallbyggnader och uthus målas!

Rödfärgning