Stallen

Vi har flera olika stallavdelningar i ett sammanhängande byggmnadskomplex om c:a 2.500 kvm. Från och med etableringsåret 2004 har förändringar, reparationer och nybyggnationer gjorts. Det har oavbrutet varit utvecklingsprojekt igång. Sedan vi tog över efter gårdens mjölkera är inte mycket sig likt förutom exteriört.

Vi är certifierade av Agria/Läns-försäkringar/LRF som Säker Hästgård. Det har för oss inneburit att all el dragits om och att riskfaktorer och brandskydd setts över ordentligt tillsammans med konsulter på plats. Vi har också gått en kurs samt utbildats i brandsläckning och förebyggande arbete.

Vi har en inspekterad och godkänd gödselhantering. Gödselstacken ligger på en betongplatta under tak.

Stora stallet

Detta är det första stallet vi byggde med utgångspunkt från ett förfallet utrymme som för länge länge sedan inhyst gårdens arbetshästar. Det omfattar numera nio boxar med plastplank, varav två delvis är avskilda för att kunna härbärgera vår hingst på ett lugnt och kontrollerat sätt. Till detta stall hör en sadelkammare och ett fikarum. Här finns också gårdens hästsolarium.

storastallet1

sadelkammare1

Ridhallsstallet

I samband med att vi rev den gamla ladugården, bilade bort foderbord, kalvkättar m.m. och byggde ett ridhus istället, monterade vi även ned två enorma inomhussilor. Kvar blev ett gapande hål på 120 kvadratmeter som vi däckade över med tretumsplanken från silorna. Vi gjöt sedan nytt golv och murade upp boxar. All el- och vatteninstallation revs bort och byttes ut.

Ridhallsstallet

Ridhallsstall

Fölstostallet

Här föds framtidens stjärnor! I detta stall har vi rejält tilltagna murade boxar med kameraövervakning. Här finns även undersökningsspiltan där vår veterinär gör ultraljudsundersökningar m.m.

folstostallet1

Oxstallet

Här finns två Myrbyboxar för den händelse någon häst från lösdrifterna skulle behöva tillfällig box att stå i. Här finns också möjligheter för lösdriftskunden att binda upp och pyssla om sin häst.

Oxstallet

Logstallet

Ibland måste man vara kreativ, och det är Therése. Hon fick för sig att man kunde bygga ett nytt stall i delar av den gamla förfallna logen där golvet störtat in på sina ställen och lämnat närmare två meter djupa gapande hål. Andreas trodde inte riktigt på idén om man så säger, men men…

Ett stort loggolv revs, hela logkonstruktionen säkrades med nya enorma kryss och balkar. 250 ton fyllnadsmassor kördes in, 150 kvm betonggolv göts och då var det dags att bygga stall.

Vi är mycket nöjda med resultatet, tre nya boxar med en höjd till nock på 9 meter och en angränsande, helt avskild spolspilta, att använda för alla inackorderade hästar.

Logstallet

Logstallet

Gäststallet, karantänstallet

För några år sedan drabbades Trosa Ridskola av den fruktansvärda sjukdomen kvarka som slog hårt mot verksamheten och orsakade mycket lidande för våra vänner som driver den, men först och främst hästarna, varav en blev så illa däran så hon var tvungen att avlivas på Ultuna. Det var vår fina Belladonna som vi lånat ut till verksamheten.

Vi insåg då att vi måste ha en bra plan för isolering av hästar som kan bära smitta och satte igång att rita ett nytt stall 75 meter från den stora byggnaden. det stod färdigt 2018 och kan – om vi inte behöver det som karantänstall – mycket väl användas som gäststall.

Stallet består av två boxar med måtten 4,0*3,8 m och ett förvaringsutrymme.

LogstalletGuldhäst
Logstallet
Stallvägg
RidhallsstallSolarium
Stallet vintertid
Spolspilta
sadelkammarskåpSäker Hästverksamhet