Rasbeskrivning Lipizzaner

Antagen av LIF, Lipizzan International Federation

 

  • Vid en exteriörbedömning skall rastypen komma i första hand, därefter hästens kroppsdelar.
  • Bland de olika raserna innehar lipizzanern en exklusiv position.
  • Denna kulturras är ansedd som den äldsta i Europa.
  • Som paradhäst är lipizzanern ståtlig och uttrycksfull, den har också talang för dressyr och körning.
  • Kroppen är rektangulär och idealhöjden ligger mellan 155 och 158 cm i mankhöjd.
  • Den traditionella skimmelfärgen är dominerande.


Typ

Både rid- och körhästmodellen accepteras inom rasen. De två typerna skall bedömas med utgångspunkt från sin speciella karaktär, extrema avvikelser ogillas dock. Den något konvexa kroppsprofilen med sina rundade konturer är typisk för rasen.


Höjd

Normalhöjden, som skall mätas vid manken, är för hingstar 155-158 cm vid 6 års ålder. Större eller mindre hästar skall vara harmoniska och av extra god rastyp.


Färg

Skimmelfärgen är dominant. Bruna och svarta hästar förekommer och dessa färger skall bevaras; alla andra färger ogillas.

Attityd

En naturlig förmåga till koncentration med en stor disposition för de samlade rörelserna i den högre skolan och/eller stor uthållighet för rid- och körarbete.

Rörelser

Stolta och kraftfulla. Långa, eleganta och med full balans i skritt, trav och galopp.


Huvud

Välproportionerligt, medelstort, smalt och torrt, med en ej alltför uttalad under-käke samt en rundad ganasch. En något konvex noslinje hör till avelskaraktären, den alltför fina (arabiska) eller alltför konvexa (romerska) skall endast förekomma sparsamt. Ögonen skall vara stora, uttrycksfulla och tillitsfulla. Öronen är medellånga, fina och uttrycksfulla


Hals

Av medellängd, välvd och bred vid basen, ganascherna ej för trånga. Halsen skall vara väl ansatt och ha en naturlig resning.


Manke

Musklad och lång, ej väl markerad, med en mjuk övergång mellan rygg och hals, alltid högre än korset.


Bringa

Medelstor, djup och muskulös.


Bål

Väl utvecklad, djup och ej allför lång som skall vara väl sluten.


Rygg

Välmarkerad, kraftig och muskelfylld med vågrät tendens och som mjukt förbinder manken med länden.


Länd

Kort, bred och muskulös, något rundad, väl förbunden med ryggen och korset, med vilka den formar en kontinuerlig, harmonisk linje.


Kors

Starkt rundat, välmusklat och balanserat, något sluttande. Längden får ej vara kortare än bredden, konvext rundat och harmoniskt, med ett inte alltför markerat höftben. Svansen skall inte vara för lågt ansatt och ha långt, silkeslent hår.
Ben

Benen är väl musklade, med regelbundna vinklar, lederna välproportionerliga och torra. Överarmen är rak och muskulös, skenorna inte alltför långa och karlederna torra med mycket lite skyddshår. Kotorna är medellånga med regelbundna vinklar.


Hovar

Hårda, av god kvalitet, välformade och proportionerliga.


Temperament och karaktär

Ädel, generös och livlig, men alltid mild, vänlig, gör alltid sitt bästa och besitter förmåga att klara stora påfrestningar och står människan till tjänst.

appeltradgard_castor

Historik_skala

Florencia13

Favory7

Sala Silvergruva 2013

fantasia

Castor_BIS