Övrig verksamhet

Det krävs gräsätare för att hålla markerna öppna! Man brukar säga att det tar 10 år för marken att förslyas och 50 år att återställa den. Nådhammar har en unik miljö som kräver ständig röjning och ansning. Bäst av alla på att äta stubb- och rotskott är fåren. Av den anledningen har vi en liten grupp som på så vis tjänar sitt levebröd som parkarbetare, inte minst på öarna. När timglaset rinner ut tas de om hand av ett småskaligt ekologiskt slakteri i trakten och skinnen skickas på beredning.

Övrig verksamhet är även foderproduktion; vi tillverkar allt grovfoder (hösilage) själva.

Napplamm, Alva och Annika

Fårhuset

11

Napplamm och pudeln tage

Fårhuset

c

c