FÅREN OCH FRIDA

Vad vore Nådhammar utan fåren? Svaret är: Betydligt mer igenvuxet och förslyat och en tråkigare plats att vara på.  Våra får gör ett fantastiskt arbete som landskapsvårdare. De bidrar till en vacker kulturmiljö och genom sin blotta existens även till trivsamheten på promenader på gården.

Frida är ett annat kapitel. Hon är kort och gott lama och både hon och vi finner det gott nog. Frida är ett kärt inslag för gårdens besökare men finns mest för sin egen skull. Det är en dam med stark integritet och skicklig träffsäkerhet när det kommer till spottning i situationer som hon tycker kränker henne.

”Får är underbara djur. De håller efter markerna och skapar en rofylld miljö.” /Andreas