TILLSAMMANS

FÖR
VÄLMÅENDE
INDIVIDER

INACKORDERING RIDHÄST

Hästar hos oss ska vara tillsammans och ha mycket tid ute där de utvecklas som bäst. Säsongen i de större hagarna är lång och på vintern är tiden ute längre än på många andra ställen.

Vi har sex olika stallavdelningar i ett sammanhängande byggmnadskomplex om c:a 2.500 kvm. Från och med etableringsåret 2004 har förändringar, reparationer och nybyggnationer gjorts. Det har oavbrutet varit utvecklingsprojekt igång. Sedan vi tog över efter gårdens mjölkera är inte mycket sig likt förutom exteriört.

”Hästföretaget Stuteri Nådhammar är en verksamhet som bedrivs i enlighet med vad som Svenska Ridsportförbundet avser god hästhållning. Anläggningen där verksamheten bedrivs är en god miljö både för hästar, dess personal samt besökare.”
/Veterinärutlåtande inför ansökan om att bli godkänd praktikgård.