FAVORY NOBELLA

Favory Nobella 30 Favory XXVIII-27 Favory XXVIII
185 Favory XXIV-31
197 Maestoso Noblessa 22 Maestoso Romida-8
176 Anisett
Fakta:
Namn: Nobella
Kön: Sto
Född: 2018

Ägs tillsammans med familjen Harvey.

Målet är en trevlig familjehäst som både ska köras in och fungera som ridhäst. Framtida avelssto.

Vid premiering 2022 fick Nobella avelsdiplom med fina 42 p.