FAVORY NOBELLA

Favory Nobella 30 Favory XXVIII-27 Favory XXVIII
185 Favory XXIV-31
197 Maestoso Noblessa 22 Maestoso Romida-8
176 Anisett
Fakta:
Namn: Nobella
Kön: Sto
Född: 2018

Ägs tillsammans med familjen Harvey.

Målet är en trevlig familjehäst som både ska köras in och fungera som ridhäst. Framtida avelssto.