Ridbana

ridbana1

Uteridbana

Vår ridbana ligger i nära anslutning till stallet.

Mått: 40*20 meter.

Underlag: Paddex.

Ridbanan är upplyst (4 st. högtrycksnatriumarmaturer).

“Tränarloge” under tak.