ELINA KULKA– hästskötare

 

Elina har gått Realgymnasiet med hästinriktning. Hon var först praktikant hos oss, sedan lärling och sedan 2018 anställd.

Elina hanterar alla uppgifter som har med hästarna och stallskötseln att göra. Genom sin utbildning och erfarenhet är hon en stor tillgång för verksamheten.

Elina har gått Skolverkets utbildning för APL-handledare.

Med vårt fulla förtroende är Elina en viktig kugge för att hästarna har det bra på Nådhammar!

Elina Kulka