HANNA STOCKE
– gårdskvinna

Hanna arbetar hos oss sedan 2017.

Hanna är gårdens GQ (Gårdsqvinna). Hon finns alltid där när det behövs, oerhört händig och med ett utomordentligt handlag med alla djuren.

Hanna  fixar allt som behöver åtgärdas och rycker ut snabbt om någon häst eller hästägare behöver assistans.

En verksamhet som vår klarar sig svårligen utan en så kompetent GQ som Hanna!

Hanna är även den som hanterar gårdens maskiner och redskap till fullo.

Hanna har gått Skolverkets utbildning för APL-handledare.

Hanna Stocke