Seminstation

Sedan 2017 är vi godkänd seminstation och sedan 2018 är Theresé diplomerad seminassistent. Vi har en mycket kompetent veterinär kopplad till stationen.

I första hand seminerar vi egna ston, men tar även emot enstaka utifrån.

Härlig sörmländsk ridtur!