UPPVÄXT

I FRIHET
GER
RESULTAT

FILOSOFI

Vår filosofi är att hästar, kanske allra särskilt unghästar, mår bra av att vistas mycket ute i skog och mark. Våra egna föl går ute hela första året och vi ser att det leder till friska, starka och harmoniska individer. Inte bara muskler, leder och ligament tränas, utan också gruppdynamik och psyke. Vi vet att de får ett försprång framför dem som inte har haft förmånen att växa upp med likasinnade i en varierande miljö. Vi tror oss också se att lösdriftsuppvuxna hästar är friskare.

”Med stor trygghet kan man lämna sin unghäst på lösdrift/bete i de underbara omgivningarna och veta att hästen blir omhändertagen med professionalism och engagemang. Alla hästar i alla flockar blir sedda, alla hästar och hästägare blir betraktade som individer med olika behov. Blir hästen dålig kan man förlita sig på att man får den hjälp och stöttning man behöver. Har alltid rekommenderat Nådhammar till alla hästvänner som ett ställe man vekligen bör ha sin unghäst här för att få en väluppfostrad, stark o sund individ för framtiden. Mer än nöjd över min vistelse på Nådis och har alltid en viss längtan tillbaka!” /Evelina

Tre lösdrifter

Våra tre lösdrifter har olika inriktning:
1. Stolösdriften för ston med föl samt ensamma ston
2. Hingst- och valacklösdriften. Företrädesvis 1 till 2-åriga hingstar och någon valack som håller ordning på dem.
3. Lösdrift för dräktiga ston. Avskilt från gårdscentrum går här de ston som väntar föl.

I stolösdriften har vi en ligghall på c:a 100 kvm, belägen långt ifrån vatten och några av foderplatserna för att stimulera till rörelse. Totala arealen på stolösdriften är c:a 9 hektar och det finns skog, öppna ytor och en bäck med friskt vatten som de gärna dricker ur.

I hingstlösdriften har vi två ligghallar om vardera c:a 30 kvm. Hingstlösdriftens areal är beroende på om isen ligger på sjön eller inte. När isen inte ligger är den c:a 6 ha, annars något mindre.

I lösdriften för dräktiga ston är arealen och marken anpassad för lite klumpigare hästar än ungdomarna, något mindre och något mindre oländigt skogsparti. Damerna har en stor och luftig ligghall med indragen belysning för eventuella undersökningar på plats även nattetid.

I alla tre lösdrifterna finns frostfritt vatten och kraftfoderkrubbor.

”Jag kom till Nådhammar med min ettåring, vi hade bokat en sommarbetesplats. Sommaren fortlöpte och jag stortrivdes på Nådhammar med  naturen, hästarna och Therese samt Andreas. Frågan kändes helt naturlig och självklar “kan vi stanna kvar?” Ett beslut jag aldrig har ångrat. Anläggningen är otroligt välskött , hästarna har stora fina hagar att vara i samt underbar natur att rida i. Bara dessa tre saker kan väl få vilken människa att bara vilja hit. Men då har jag inte berättat det bästa. Therese och Andreas är så engagerade och alltid hjälpsamma med snabba lösningar. Bättre service och finare stall får man leta efter. /Lovisa

Den viktiga driften!

Skötseln av lösdrifterna är ett viktigt kapitel. Först och främst måste staketen vara rejäla och ses över. Man kommer inte ifrån att hästarna gnager på stolpar under vintern när det kliar i växande tänder, trots god tillgång till träd. Successivt byter vi från trä till andra material och letar ständigt optimala lösningar.

Utfodringen har vi ordnat så att vi inte behöver åka in i hagen med traktor, så att vi inte kör sönder under “mjuka perioder” . Vi utfodrar på ett flertal olika ställen för att variera trycket på marken för att i möjligaste mån undvika att det blir alltför geggit. I stolösdriften har vi tre permanenta utfodringsplatser, i hingstlösdriften två. När marken bär använder vi lätt flyttbara foderringar som vi enkelt kan byta placering på (då åker vi in i hagen). Vi arbetar ständigt med förbättringar. Att hårdgöra ytor vid utfodringsplatser som ska klara novembergeggan  är en utmaning, men det ska gå det med! Vi har lagt ut mer än tusen ton grus för att hårdgöra och mockar regelbundet ansatta områden såsom foderplatser.

”Som förstagångsuppfödare har det varit oerhört tryggt att ha sitt föl på Nådhammar, så pass att vi blev kvar i tre år och återkommer gärna. Alla är kunniga och hjälpsamma.

Allt på gården känns strukturerat och proffsigt och med stora hagar i underbar miljö är det helt klart hästens paradis på jorden. Kan varmt rekommendera Nådhammar! /Hanna

Trygghet

I det fall någon häst behöver tas in har vi i ett separat stall ställt i ordning boxar för ändamålet. Detta stall kan även användas vid ompyssling av lösdriftshästarna.

Vi har ett mångårigt samarbete med en auktoriserad hovslagare och kan ombesörja verkning och övrig hovvård av din häst. Vi har även ett tätt samarbete med en hästspecialiserad veterinär som besöker gården med täta intervaller.

”Toppanläggning med service i världsklass! Här trivs både hästar och människor. Här får unghästarna springa på stora ytor med jämnåriga kompisar, fri tillgång på grovfoder och daglig tillsyn. Det blir inte bättre än såhär! ” /Heidi