Bete

Under mer än tio års tid har vi tagit emot betesgäster. Vi har  omkring 60 hektar betesmark, fördelade över ett flertal hagar med olika utseende och med skilda näringsinnehåll; vi har alltifrån karga områden för den häst som ska stå magert, till riktigt feta beten för de som kräver mycket.

Avskilt från övriga har vi hingstbeten.

Samtliga hagar har tillgång till friskt vatten, antingen direkt från sjön eller genom vattenledningar från djupborrade brunnar.

I alla hagar finns partier där hästarna kan finna svalka och skugga under varma sommardagar samt träd att skrubba sig mot.

Sommartid betar ett sextiotal hästar på gården, liksom ett antal får, dels med tanke på betesvården, men även i syfte att upprätthålla en god landskapsvård.

En viktig utgångspunkt för oss är att bete inte bara är gräs, utan faktiskt ska utgöra ett fullvärdigt foder för hästarna.

Vi har ett mångårigt samarbete med en auktoriserad hovslagare och kan ombesörja verkning och övrig hovvård av din häst. Vi har även ett tätt samarbete med en hästspecialiserad veterinär som besöker gården med täta intervaller.

Så här sköter vi betena:

– Betesmarkerna putsas regelbundet. Detta ger en s.k. “mulchereffekt”, dvs materialet finfördelas och fungerar som gödning utan att kväva tillväxt. På detta sätt stimuleras även de vegetativa skotten och ett näringsrikare bete med längre tillväxtperiod.

– Vi harvar/sladdar markerna med betesharv vid torr och varm väderlek för att sprida ut gödsel och minimera parasittillväxt.

– Vi sår i betena regelbundet, dels genom nysådd men framförallt genom isådd av frö i en uppluckrad yta som sedan vältas. Vi använder hästanpassat utsäde.

Vi ser till samtliga hästar dagligen och rapporterar omedelbart om vi ser något onormalt. På gården finns även andra invånare som håller ögonen öppna.

För den som vill ta härliga sommarturer finns här miltals med bra ridvägar i varierande terräng.

Vi har mångårig hästvana samt utbildning inom hästområdet, se “om oss”. Vi har även ett väletablerat samarbete med en hästspecialicerad veterinär. Naturligtvis har vi möjlighet att ta in skadade hästar på stall.