STALL

Vi har flera olika stallavdelningar i ett sammanhängande byggnadskomplex om c:a 2500 kvm. Från och med etableringsåret 2004 har förändringar, reparationer och nybyggnationer gjorts. Det har oavbrutet varit utvecklingsprojekt igång. Sedan vi tog över efter gårdens mjölkera är inte mycket sig likt förutom exteriört.

Vi är certifierade av Agria/Länsförsäkringar/LRF som Säker Hästgård. Det har för oss inneburit att all el dragits om och att riskfaktorer och brandskydd setts över ordentligt tillsammans med konsulter på plats. Vi har också gått en kurs samt utbildats i brandsläckning och förebyggande arbete.

”Det är en mycket fin och välskött anläggning. Hästarna får bästa tänkbara skötsel med mycket utevistelse. Therese och Andreas är lätta att prata med och försöker alltid hitta bra lösningar till varje häst och ägare. Jag känner mig mycket välkommen. Har haft hästar i många år och stått i flera stallar, men Nådhammar är det klart bästa! Mina hästar och jag stortrivs!” /Ulrike