SWB

a

Till salu!

Nådhammars Cronoz, e. Suarez, född i mars 2020.

Läs mer!
____________________________________

Den som köper ett föl av oss får en liten häst som är hanterad från första stund. Vi väntar inte med att sätta på grimma, leda, binda upp och hantera på alla upptänkeliga sätt, naturligtvis utan att stressa eller pressa fram saker utan helt på hästens egna villkor. Redan efter en vecka tar vi ut hovslagare för eventuella korringeringar – oerhört viktigt med små gummiben som fortfarande letar efter sin form! Hovslagaren kommer sedan regelbundet och är med på hela resan.

Flera av dem som köpt föl av oss har låtit dem stå kvar, dels för att “fostras” i lösdriften, dels för att kunna ta del av fölträningarna. Läs mer om dessa träningar till vänster! Träningen börjar så gott som omgående efter födseln, om än ytterst försiktigt till en början. Viktigt är att den lilla individen redan från början vänjer sig vid alla de sakler som kommer att möta den längre fram i livet.

Vi är noga med att ha välhanterade och välskötta hästar. Ingenting lämnas åt slumpen och alla avvikelser följs i en “loggbok” som sedermera blir en del av fölets historia och som du som köpare får med dig.

Vi har mycket gott samarbete med en hästinriktad veterinärstation med verksamhet i närområdet. En av veterinärerna är vanligtvis ute hos oss en gång per vecka, ibland oftare, ibland lite mer sällan om inget behov föreligger.

Vi har också, sedan många många år, ett samarbete med Janne Kalma som hjälper hästägare med utbildning av sina unghästar och hantering av hästar som har “oöverstigliga hinder” av alla de slag. Inte bara lastning. “Janneträningarna” är verkligen uppskattade! Många fölköpare och andra som har hästar hos oss är med!

Ps. Om du är nyfiken på hur det är att köpa föl av oss och/eller delta i fölträningarna så kan vi lämna referenser.

Ett litet SWB-föl