Lösdrift

Vår lösdrifter är mycket uppskattade av såväl hästägare som hästar. Vi har en för ston med eller utan föl och en för unghingstar.

Innan vi anlade våra lösdrifter funderade vi igenom saken och ställde upp ett antal krav: stor hage, varierad terräng med skogspartier och öppna ytor, frostfritt vatten, lätthanterlig utfordring, närhet till stallet, och bra ligghallar. Vi ville också ha ett par extraboxar i ett separat utrymme för den händelse att någon häst skulle bli sjuk. Therése, som gått utbildningar på både Strömsholm och SLU i Uppsala visste vad hon ville ha och Andreas lusläste tillgänglig litteratur. Vi träffade även personer som har framgångsrika lösdrifter.

Vi är lyckligt lottade – vi lyckades uppfylla alla krav och har idag tre lösdrifter som vi är mycket nöjda med och stolta över. Vi har sammantaget sedan 2006 haft närmare 100 lösdriftsgäster och har under säsong mellan 25 och 35 hästar på lösdrift som stannar längre eller kortare period. Vi har mycket nöjda hästägare vars föl och eller unghästar har fått en bra start i livet hos oss. Här får de leka, bråka, rasa och bara slappa – på hästars vis och i flock. På sommaren kan de sedan fortsätta i en grupp som passar dem, unghingstar i lite småtuffa flockar, ungstona stolt för sig och småfölen med sina mammor. Vi har ett tiotal olika sommarhagar vi arbetar med, allt för att kunna anpassa oss efter alla hästars särskilda behov, från den magra, steniga hagen till det frodiga gröna, från 1 hektar till 12.

Våra tre lösdrifter har olika inriktning:
1. Stolösdriften för ston med föl samt ensamma ston
2. Hingst- och valacklösdriften. Företrädesvis 1 till 2-åriga hingstar och någon valack som håller ordning på dem.
3. Lösdrift för dräktiga ston. Avskilt från gårdscentrum går här de ston som väntar föl.

I stolösdriften har vi en ligghall på c:a 100 kvm, belägen långt ifrån vatten och några av foderplatserna för att stimulera till rörelse. Totala arealen på stolösdriften är c:a 9 hektar och det finns skog, öppna ytor och en bäck med friskt vatten som de gärna dricker ur.

I hingstlösdriften har vi två ligghallar om vardera c:a 30 kvm. Hingstlösdriftens areal är beroende på om isen ligger på sjön eller inte. När isen inte ligger är den c:a 6 ha, annars något mindre.

I lösdriften för dräktiga ston är arealen och marken anpassad för lite klumpigare hästar än ungdomarna, något mindre och något mindre oländigt skogsparti. Damerna har en stor och luftig ligghall med indragen belysning för eventuella undersökningar på plats även nattetid.

I alla tre lösdrifterna finns frostfritt vatten och kraftfoderkrubbor.

Vår filosofi är att hästar, kanske allra särskilt unghästar, mår bra av att vistas mycket ute i skog och mark. Våra egna föl går ute hela första året och vi ser att det leder till friska, starka och harmoniska individer. Inte bara muskler, leder och ligament tränas, utan också gruppdynamik och psyke. Vi vet att de får ett försprång framför dem som inte har haft förmånen att växa upp med likasinnade i en varierande miljö. Vi tror oss också se att lösdriftsuppvuxna hästar är friskare.

Skötseln av lösdrifterna är ett viktigt kapitel. Först och främst måste staketen vara rejäla och ses över. Man kommer inte ifrån att hästarna gnager på stolpar under vintern när det kliar i växande tänder, trots god tillgång till träd. Successivt byter vi från trä till andra material och letar ständigt optimala lösningar.

Utfodringen har vi ordnat så att vi inte behöver åka in i hagen med traktor, så att vi inte kör sönder under “mjuka perioder” . Vi utfodrar på ett flertal olika ställen för att variera trycket på marken för att i möjligaste mån undvika att det blir alltför geggit. I stolösdriften har vi tre permanenta utfodringsplatser, i hingstlösdriften två. När marken bär använder vi en lätt flyttbar foderring som vi enkelt kan byta placering på (då åker vi in i hagen). Vi arbetar ständigt med förbättringar. Att hårdgöra ytor vid utfodringsplatser som ska klara novembergeggan  är en utmaning, men det ska gå det med!

I det fall någon häst behöver tas in har vi i ett separat stall ställt i ordning boxar för ändamålet. Detta stall kan även användas vid ompyssling av lösdriftshästarna.

Vi har ett mångårigt samarbete med en auktoriserad hovslagare och kan ombesörja verkning och övrig hovvård av din häst. Vi har även ett tätt samarbete med en hästspecialiserad veterinär som besöker gården med täta intervaller.

Så snart marken i sommarhagarna bär så får lösdrifterna vila. Men först sladdharvas de och sås i. Därefter hyr vi in grävmaskiner och skrapar av allt gödsel som samlas vid foderplatserna, försvarliga mängder… Därefter fyller vi på med grus och Paddex som vi har som underlag vid utfordringarna. Mitt i sommaren putsas lösdrifterna av så att gräset gynnas.

Bildspel

Losdrift5


Losdrift8
Losdrift2
Hingstlösdriften
Ligghall fölston